30-11-05

 

Eigen foto van de binnenkoer en portaal van kasteel Althena .

16:10 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Van 1946 tot 2000 is het bezit van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo, gevestigd te Beveren, die het al die tijd als rustoord hebben uitgebaat. Toen het rustoord werd gesloten en de laatste residenten eind september 2000 vertrokken werd het Kasteel overgenomen door de Congregatie van de Broeders van Liefde te Gent. Deze orde nam er zijn intrek vanaf midden oktober 2000 om er een studie en vormingscentrum van het International Canon Triest te openen. Er zijn een twintigtal studenten in ondergebracht, onder leiding van de provinciale overste Broeder Waldebert. De meeste studenten zijn tweedejaars novicen. Zij zijn afkomstig uit alle delen van de wereld, zoals Congo, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland, Pakistan, Peru, enz. Er wordt onderricht gegeven in psychiatrie, ergotherapie en management. Na hun studies leggen de studenten een examen af en na welslagen, een verdere opleiding en opname in de kloostergemeenschap, gaan ze terug naar hun land van herkomst om ingezet te worden in de inrichtingen daar door de Orde beheerd.

16:03 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Kruibeke zoals het nu is .
Een mooie gotische Onze Lieve Vrouwekerk midden op het dorpsplein, gebouwd in zandsteen, heeft een driebeukig schip, een dwarsbeuk, een polygonaal koor, een achtkantige vieringtoren en een ingesnoerde dak spits.
De oudste gedeelten dateren van 15 eeuw maar de kerk werd in brand gestoken tijdens de godsdienstoorlogen.
In 1584 werd de herstelde kerk opnieuw ingewijd.
Twee erg opvallende zaken in de kerk zelf zijn het schilderij van Gaspar de Craeyer uit 1654 genaamd "De hemelvaart van Maria", en het orgel uit 1694 gebouwd door J.B. Forceville.

15:54 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 


15:51 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 


15:51 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 


15:50 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 


15:50 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |