30-11-05

 

Van 1946 tot 2000 is het bezit van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo, gevestigd te Beveren, die het al die tijd als rustoord hebben uitgebaat. Toen het rustoord werd gesloten en de laatste residenten eind september 2000 vertrokken werd het Kasteel overgenomen door de Congregatie van de Broeders van Liefde te Gent. Deze orde nam er zijn intrek vanaf midden oktober 2000 om er een studie en vormingscentrum van het International Canon Triest te openen. Er zijn een twintigtal studenten in ondergebracht, onder leiding van de provinciale overste Broeder Waldebert. De meeste studenten zijn tweedejaars novicen. Zij zijn afkomstig uit alle delen van de wereld, zoals Congo, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland, Pakistan, Peru, enz. Er wordt onderricht gegeven in psychiatrie, ergotherapie en management. Na hun studies leggen de studenten een examen af en na welslagen, een verdere opleiding en opname in de kloostergemeenschap, gaan ze terug naar hun land van herkomst om ingezet te worden in de inrichtingen daar door de Orde beheerd.

16:03 Gepost door speedway | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.